Soettopulikkakoolu

Not a vot. Jos sie tahot oppii ruttuuttaa soettopulikkaa, ni oot kulkent oikeeta hotua. Holjonoomi voip sinnuun siin hommas neuvoo. Käyvvää ens alkuu läp koko homma aasta-ööhö ja sit hissuksee suat tulla tutuks soettopulikkas kans. Sie et alus tarvii ees ommoo pulikkaa ko mie vippaa siul semmose.

Jaa mitä tää lysti siul kustantaat? No kuuleha, ilman männää ja sie et jouvu kuvettas kaivaa. Holjonoomi ko ei tämmösist jutuist tenuskoita pyytele. Mut ihtes suat ruahata tänne, mie ko e ruppee pirssii tillailee kyytmieheks. Jot eiko tervetulloo soettopulikkakooluu – siihe suome ainovaa. Pirrauta ny kuiteki enne tulloo 0440 883 233, ni ossaa olla tuvassa, ko o noita kaikenlaisii ropothommii. Jaa jot mihi siu o tultava? No enne kaik hotut veivätten roomaa – täännää ne tuop siut vuoajakoskell.

Tuos allaall olevas kuvas o menos soettoreenit hutteikko pelimanni reenipaikas