Monmuotosija rytmihäerijöitä ja mehtämussiikkija

”Monmuotosija rytmihäerijöitä ja supisuomalaist mehtämussiikkija” o permannostt laipioo harmaaks kelottunnee hutteikko pelimanni souvi. Täs soettohommas rytmihäerijöt tulleet mehtämussiikiss ja soettopulika iänkutteiss. Ilmoi osues kohallee Holjonoomi suattaat soeto ohes huastaa lämpimiksee myös ummet ja lammet.

Vilpitö tahtitila holjonoomill o pittäät yllää kykkyy meiskata ja nakraa issellee – nii jot holjoilla silviisii lepposast etteepäi. Vaikk se isselle nakramine ei toiskaa yhtää lissää vuosii, nii eipähä Holjonoomi narisis kolotuksistaa jokahine minnuutti, ko läävä oves ruostunt sarana. Ja sitte ko miu snaju alkaat haprastuu ja holhoilu ruppee hutajaa, ni mie ossaa silloki hörähellä ko vanha ruuna laitumell. Tälviisii miust ei tuu mittäätekemätö hönttö ja jot en ou moksiskaa vaik kaik ei mäne miu mau mukkaa. Näi se Holjonoomi saip kirassii persauksii ja läks turuill, toreill ja aitovierill soettopulikoitte kanss. Perskutarallaa, siithä o jo yl yhetoist vue, ko Holjonoomi ens kerra rintkall ruttuuttel soettopulikall. Nii ne päivä köllikät limpsiit etteepäi nopiaa.

Mehtämussiikill ja pienill kielkakkaroill toivon tarjuavani keppeyttä kolotukse kans holjoileville, leppeyttä ressin ja läyhkeen kanss limpsiville ja äkäsille nii hyvvää olloo, jot hypittäät. Jot jos sie tän souvi aikan tai koht siltää jälkihutinois koet joitai sykolookisii tahi vysiolookisii tuntemuksii ja jot oot äimän käkenä, ni ei mittää hättää. Ou vaa iha oma ihtes – laskeuvu varoiks hetekalle potslojo – mut älä helkutissa ala hutajaa.

Tää souvi voijaa hoitoo kahel er taval. Silviisii pitkäst 45 minnuuttii ja siin o kaikenlaist sisältöö. Tai sitte vua 20 minnuuttii ja siin o kaikenlaist sisältöö, mutt vähemmä. Jot silviisii mikä siulle soppiit parhaite.


”A vot mist mie tiijä jot o Holjonoomi pappa? No siit, ko mie oun iha vissi jot tiijän kaik assiit – mut kukkaa ei kysy miult mittää” Holjonoomi pappa


Roopuskat ja serttivikkaatit

Jaa jot missä Holjonoomi o soettopulikoitaa ruttuuttant? No ootaha ni mie kerro. Kaikkii paikkoloit en ees muista, mutt ainaski Kaustinen vestival, Jyväskylä suvi vestival, Luonto vestival ja muill vestareil, kouluis er puolil suomee, messuloill, synttärpijois, leireill, pikkujouluis, jot häiss kans. No viel ois paljo paikkoi, mut antaat heijä oll. Ai nii, unohtuu meinas. Jot katuloil ja puistois kans, siell sun täll ympär suomenieme ain helssinki kirkolt rovaniemel suakka o Holjonoomi meiskant soettopulikoije kanss. Jot silviisii roopuskat ja serttivikkaatit o hankittu tätä hommaa varte – turuiltt, toreiltt ja aitovieriltt.

Holjonoomi asjakaspalvelu

Rytmihäerijöitä Holjonoomi tuottaat erilaiss tapahtumiss, seminaariloiss, messuloill, luventoje seas, pippaloiss, pijois ja kaikis kissoi ristiäisis. Jot jos essit siu pitoloihis jottai ennekokematont ja jot arvaamatontki mennoo, nii eiku kaiva vua se siu liäpäsyluur lyyssin taskust ja ala Holjonoomi papan kans yhteyvepittoo 0440 883 233/ Jussi Ristonmaa.

Jaa jot paljo tää siul kustantaat? No koha ies linikkapileti ja sumpit pihvaat. Tää ko ei oo Holjonoomill tienestii. Ai nii, sitte voit viell vähä kaivaa kuvettas ja tyrkätä tenuskoita Suome luonno ja muaemo suojelurojektii. Siit se sitt lähteet – soettopulikat täräjää!

Ps. Takkuuta Holjonoomi ei souvist ennee sen tähe jakele, ko vaihtotakkuu suure kysynnä vuoks pit piättää jo uamupäiväl, vuonn 1958.


Se jot onk sitä hapan ko ruislimpputiinu vai hörähtellöökö suu pielest nakru ja syvämmest elämä illoo, vaikuttaat siihe kui kolottaat ja hatuttaat” Holjonoomi pappa